icoon Verzorgenden

Verzorgenden per 1.000 inwoners en leeftijd

verzorgenden per 1.000 inwoners en leeftijd

Toelichting: Het aantal verzorgenden per 1.000 inwoners ingedeeld naar leeftijdscategorie en per gemeente weergegeven voor de jaren 2015, 2016, 2017 en 2018.

icoon Zorgkosten

Zorgkosten

Gedeclareerde zorgkosten

Toelichting: Onder de basis verzekering gedeclareerde zorgkosten 2016 per gemeente: gemiddelde per leeftijdsgroep

icoon Zorglandschap

Zorglandschap

Zorglandschap

Toelichting: Locaties van zorginstellingen in Drenthe.