Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

OV in cijfers
Trend
Sinds 2015 is de verkoop van het aantal abonnementen en eurokaartjes afgenomen.Het aantal OV-chipkaarten is ongeveer gelijk gebleven. Het aantal OV-chipkaarten studenten is gestegen.

Toelichting: Overzicht van het aantal reizigers in het openbaar vervoer in Drenthe en Nederland, waarbij onderscheid is gemaakt tussen reizigers met abonnementen, eurokaartjes, OV-chipkaart en studentenreisproduct.

icoon Vechtdallijnen

Vechtdallijnen

Vechtdallijnen
Trend
Het aantal passagiers van de Vechtdallijnen tussen Emmen en Zwolle vertoont een forse stijging tot 2015 op vrijwel alle stations. Na 2015 slaat dit bij veel stations om in een afname. Bij een aantal stations is er nog een lichte toename.

Toelichting: Het aantal instappers en uitstappers op de stations tussen Emmen en Zwolle.