icoon Bouwvergunningen woningen

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen

Toelichting: Het aantal verleende bouwvergunningen per jaar uitgesplitst per gemeente en per opdrachtgever. Het aantal vergunningen is gelijk aan het aantal woningen. Onder gemeenten of woningcorporaties vallen ook eventuele andere overheidsinstellingen. Onder projectontwikkelaars vallen ook makelaars, aannemers die voor eigen risico bouwen en financiële instellingen zoals banken, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Onder particulieren vallen opdrachtgevers die (laten) bouwen voor eigen gebruik, zoals particuliere personen, bedrijven en stichtingen (met uitzondering van die stichtingen die tot de toegelaten instellingen voor de sociale woningbouw behoren). De kolommen zijn onderverdeel in vergunningen voor huurwoningen en vergunningen voor koopwoningen.

icoon woningvoorraad

Woningvoorraad

Woningvoorraad

Toelichting: Het aantal woningen in Drenthe, in de Drentse gemeenten en in Nederland.

icoon Nieuwbouw/Herstructurering/Sloop

Nieuwbouw / Herstructurering / Sloop

Nieuwbouw_sloop

Toelichting: In 2012 en 2013 en in 2016 heeft het CBS definities gewijzigd. Het gaat hierbij niet om daadwerkelijke voorraadmutaties. Zie voor meer informatie de leeswijzer.

icoon Woningproductie

Woningproductie

Woningproductie

Toelichting: Het aantal toegevoegde woningen per kwartaal, per gemeente. Woningtoevoeging gebeurt niet alleen door nieuwbouw, maar ook door bijvoorbeeld woningsplitsing of transformatie van bestaande panden. Deze cijfers geven geen beeld van de woningvoorraad: woningen kunnen namelijk ook gesloopt worden of om andere redenen van de woningvoorraad onttrokken worden.