Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Ledenaantal politieke partijen

Ledenaantal politieke partijen

Ledental politieke partijen

Toelichting: Trend ledenaantal per politieke partij (landelijke cijfers)

icoon Opkomst verkiezingen

Opkomst verkiezingen (provincie en gemeenten)

Opkomst verkiezingen (provincie en gemeenten)
Trend
Bij de gemeenteraadsverkiezingen schommelt de opkomst tussen 50-65%. Bij de Provinciale Statenverkiezingen ligt het opkomstpercentage iets lager, tussen de 50-60%.
Drenthe - Nederland
De opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen in Drenthe ligt iets hoger dan gemiddeld in Nederland.

Toelichting: Opkomst in percentage bij gemeenteraads- en Provinciale Statenverkiezingen.

icoon Uitslag per stembureau

Uitslag per stembureau

Uitslag per stembureau

Toelichting: Verdeling stemmen politieke partijen per stembureau.

icoon Vertrouwen

Vertrouwen

vertrouwen

Toelichting: Vertrouwen van diverse categorieën (landelijke cijfers).

icoon Wob verzoeken

Wob verzoeken

WOB verzoeken

Toelichting: Overzicht en aantallen Wob-verzoeken aan provincie Drenthe. Dit betreft de gepubliceerde Wob-verzoeken.