Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Economische groei

Economische groei

Economische groei
Trend
Na een aantal jaren van krimp is de economie in Drenthe sinds 2017 weer gegroeid. Wel is de economische groei in 2019 lager dan voorgaande jaren.
Drenthe - Nederland
In Drenthe kwam de economische groei in 2019 uit op 0,3%. Landelijk was dit 1,7%. In Nederland is sinds 2014 weer sprake van groei.

Toelichting: Het bruto regionaal product (brp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het brp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto regionaal product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het getoonde percentage is de verandering in het brp ten opzichte van het voorgaande jaar.