Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Economische groei

Economische groei

Economische groei

Toelichting: Het bruto regionaal product (brp) is een maat voor de omvang van de economie. De verandering van het volume van het brp in een bepaalde tijdsperiode is een maat voor de groei (of krimp) van de economie. Het bruto regionaal product tegen marktprijzen is het eindresultaat van de productieve activiteiten van ingezeten productie-eenheden. Het getoonde percentage is de verandering in het brp ten opzichte van het voorgaande jaar. Na een aantal jaren van afwisselende toename en afname van de economische groei, is vanaf 2017 een daling te zien. De gevolgen van de corona pandemie zijn in 2020 duidelijk zichtbaar.