Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Percentage exporteurs

Bedrijven met internationale goederenhandel

Bedrijven met internationale goederenhandel

Toelichting: Het aandeel van bedrijven dat op jaarbasis voor minstens € 5.000 euro importeert of exporteert. In totaal heeft Drenthe in vrijwel alle jaren een hoger aantal dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren dan Nederland. Mannen overlijden in Drenthe vaker in het verkeer dan in Nederland.

icoon Exportwaarde

Exportwaarde

Exportwaarde per sector

Toelichting: Ontwikkeling exportwaarde (inclusief wederuitvoer). De omvang van de goederenexport (incl. wederuitvoer) door bedrijfsvestigingen in Drenthe bedraagt in 2019 ruim 4,6 miljard euro. De exportwaarde is de afgelopen jaar toegenomen. Het aandeel van Drenthe in de export van goederen is relatief laag, in Drenthe nam de export sinds 2018 iets minder snel toe dan landelijk.

icoon Exportwaarde naar grootte bedrijf

Exportwaarde naar grootte bedrijf

Export naar grootte bedrijf

Toelichting: Export naar bedrijfsgrootte in 2019.

icoon Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde per land
Drenthe - Nederland
Ook landelijk wordt het meest geëxporteerd naar Duitsland en België.

Toelichting: Waarde van de export naar diverse landen. Duitsland is voor Drentse bedrijven de belangrijkste exportbestemming (2019: 25%), gevolgd door België (10%), Frankrijk (8%) en het Verenigd Koninkrijk (7%). In Drenthe is het aandeel van België in de totale export de laatste jaren toegenomen. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk is in 2019 lager dan in de jaren ervoor.