icoon Percentage exporteurs

Bedrijven met internationale goederenhandel

Bedrijven met internationale goederenhandel

Toelichting: Het aandeel van bedrijven dat op jaarbasis voor minstens € 5.000 euro importeert of exporteert.

icoon Exportwaarde

Exportwaarde

Exportwaarde per sector

Toelichting: Ontwikkeling exportwaarde (inclusief wederuitvoer).

icoon Exportwaarde naar grootte bedrijf

Exportwaarde naar grootte bedrijf

Export naar grootte bedrijf

Toelichting: Export naar bedrijfsgrootte uitgedrukt in aantal werkzame personen binnen een bedrijf.

icoon Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde per land

Toelichting: Waarde van de export naar diverse landen. Duitsland is voor Drentse bedrijven de belangrijkste exportbestemming (2019: 25%), gevolgd door België (10%), Frankrijk (8%) en het Verenigd Koninkrijk (7%). In Drenthe is het aandeel van België in de totale export de laatste jaren toegenomen. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk is in 2019 lager dan in de jaren ervoor.