Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Percentage exporteurs

Bedrijven met internationale goederenhandel

Bedrijven met internationale goederenhandel
Trend
In 2018 is in Drenthe bij bijna een op de tien bedrijven sprake geweest van internationale handel (import en export) in goederen. Het aandeel van bedrijven met internationale goederenhandel is in het laatste decennium toegenomen. Uitzondering hierop zijn de jaren 2016 en 2017, toen is het aandeel een fractie afgenomen.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is het percentage bedrijven met internationale goederenhandel de afgelopen jaren toegenomen tot het landelijk gemiddelde.

Toelichting: Het aandeel van bedrijven dat op jaarbasis voor minstens € 5.000 euro importeert of exporteert.

icoon Exportwaarde

Exportwaarde

Exportwaarde per sector
Trend
De omvang van de goederenexport (incl. wederuitvoer) door bedrijfsvestigingen in Drenthe bedraagt in 2018 4,6 miljard euro. De exportwaarde is de afgelopen jaar toegenomen.
Drenthe - Nederland
Het aandeel van Drenthe in de export van goederen is relatief laag, maar wel harder gegroeid dan landelijk sinds 2010.

Toelichting: Ontwikkeling exportwaarde (inclusief wederuitvoer) in Drenthe, Groningen, Friesland en Nederland.

icoon Exportwaarde naar grootte bedrijf

Exportwaarde naar grootte bedrijf

Export naar grootte bedrijf
Trend
In 2018 neemt het grootbedrijf in Drenthe ruim de helft van de exportwaarde voor z’n rekening. Dit zijn bedrijven met meer dan 250 werkzame personen.

Toelichting: Export naar bedrijfsgrootte.

icoon Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde per land
Trend
Duitsland is de belangrijkste exportbestemming (27%), gevolgd door België (11%), Frankrijk (8%) en het Verenigd Koninkrijk (8%).
Drenthe - Nederland
Ook landelijk wordt het meest geëxporteerd naar Duitsland en België.

Toelichting: Waarde van de export naar diverse landen voor de provincies Drenthe, Friesland en Groningen en Nederland