Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Percentage exporteurs

Bedrijven met internationale goederenhandel

Bedrijven met internationale goederenhandel
Trend
In 2019 is in Drenthe bij bijna een op de tien bedrijven sprake geweest van internationale handel (import en/of export) in goederen. Over het geheel genomen is het aandeel van bedrijven met internationale goederenhandel in het laatste decennium toegenomen.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is het percentage bedrijven met internationale goederenhandel de afgelopen jaren toegenomen tot het landelijk gemiddelde.

Toelichting: Het aandeel van bedrijven dat op jaarbasis voor minstens € 5.000 euro importeert of exporteert.

icoon Exportwaarde

Exportwaarde

Exportwaarde per sector
Trend
De omvang van de goederenexport (incl. wederuitvoer) door bedrijfsvestigingen in Drenthe bedraagt in 2019 ruim 4,6 miljard euro. De exportwaarde is de afgelopen jaar toegenomen.
Drenthe - Nederland
Het aandeel van Drenthe in de export van goederen is relatief laag. In Drenthe nam de export sinds 2018 iets minder snel toe dan landelijk.

Toelichting: Ontwikkeling exportwaarde (inclusief wederuitvoer).

icoon Exportwaarde naar grootte bedrijf

Exportwaarde naar grootte bedrijf

Export naar grootte bedrijf

Toelichting: Export naar bedrijfsgrootte in 2019.

icoon Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde naar handelsland

Exportwaarde per land
Trend
Duitsland is voor Drentse bedrijven de belangrijkste exportbestemming (2019: 25%), gevolgd door België (10%), Frankrijk (8%) en het Verenigd Koninkrijk (7%). In Drenthe is het aandeel van België in de totale export de laatste jaren toegenomen. Het aandeel van het Verenigd Koninkrijk is in 2019 lager dan in de jaren ervoor.
Drenthe - Nederland
Ook landelijk wordt het meest geëxporteerd naar Duitsland en België.

Toelichting: Waarde van de export naar diverse landen.