Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon carpoolplaatsen

Bezettingsgraad carpoolplaatsen

bezettingsgraad carpoolplaatsen

Toelichting: Bezettingsgraad carpoolplaatsen in Drenthe.

icoon Fiets

Fiets

Fiets

Toelichting: Het percentage fietsgebruik per gemeente.

icoon Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde

GAE
Trend
Het aantal passagiers dat vliegt van en naar Groningen Airport Eelde vertoont stijgingen en dalingen. Vanaf 1997 is er wel een grote toename, van 80.000 in 1997 naar 228.000 in 2018.

Toelichting: Aantal passagiers Groningen Airport Eelde.

icoon Gemotoriseerd verkeer

Gemotoriseerd verkeer

gemotoriseerd verkeer
Trend
Het gemotoriseerde verkeer in Drenthe vertoont na een aantal jaren van schommelingen sinds 2013 een stijgende lijn. Vanaf 2015 stijgt het aantal gemotoriseerde voertuigen sneller.

Toelichting: Aantal gemotoriseerde voertuigen sinds 2000. Indexjaar is 2000.

icoon kilometers

Modal split gereisde kilometers

Modal split gereisde kilometers
Trend
De modal split (verdeling van het aantal gereisde kilometers per vervoersmiddel of -wijze) blijft in Drenthe ongeveer gelijk. De meeste kilometers worden gereden als bestuurder van een auto. De gereisde kilometers als passagier daalt licht. De gereisde kilometers met OV/fiets/bromfiets blijven ongeveer gelijk.
icoon Recreatievaart/beroepsvaart

Recreatievaart/beroepsvaart

Recreatievaart/beroepsvaart

Toelichting: Verdeling van recreatievaart en beroepsvaart over de kanalen in Drenthe.