Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Aardbevingen

Aardbevingen

Aardbevingen
Trend
Vanaf 1990 tot 1996 stijgt het aantal aardbevingen. Het piekjaar was 1996 met 24 aardbevingen in Drenthe. Daarna is het aantal aardbevingen gedaald met nog af en toe een piek. Het aantal aardbevingen in 2018 en 2019 was 1.

Toelichting: Aantal, locatie en de sterkte van aardbevingen in Drenthe.

icoon Bodemsanering

Bodemsanering

Bodemsanering
Trend
Het aantal spoedlocaties bodemsanering met onaanvaardbare risico’s is gedaald naar 42 locaties in 2019. Sinds 2016 zijn alle bodemsanering in beeld gebracht, er zijn geen locaties waar nog onderzoek nodig is.

Toelichting: Het aantal spoedlocaties bodemsanering waarbij onderscheid is gemaakt in harde locaties (bodemsaneringslocaties met onaanvaardbare risico’s) en zachte locaties (bodemsaneringslocaties waar nog verder onderzoek nodig is).

icoon Fosfaatverzadiging

Fosfaatverzadiging

Fosfaat
Trend
De fosfaatverzadiging onder bouwland en grasland op zand bedraagt in 2017 39% . De norm is 25% fosfaatverzadiging, deze norm wordt zowel op grasland als bouwland ruim overschreden. Fosfaatverzadiging is een probleem dat vooral speelt op kalkarme zandgronden. De verzadiging is veroorzaakt door de grote hoeveelheden dierlijke mest die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw in de zandgebieden op landbouwgronden zijn toegepast.

Toelichting: Fosfaat bindt zich normaal gesproken aan bodemdeeltjes. Bij een fosfaatverzadigde bodem is de grond dusdanig opgeladen, dat het fosfaat zich niet meer bindt aan de bodemdeeltjes. Het fosfaat spoelt dan uit naar het grondwater.

icoon Gaswinning

Gaswinning

Gaswinning (productiecijfers)
Trend
De gaswinning in Drenthe door de NAM is fors gedaald. In 2010 was dit 1161 miljoen m3, in 2019 is dit gedaald naar 227 miljoen m3. De gaswinning door Vermilion vertoont echter een sterke stijging. In 2010 was dit 102 miljoen m3, in 2018 is dit gestegen naar 496 miljoen m3, in 2019 is de winning door Vermillion gedaald naar 380 miljoen m3.

Toelichting: Gaswinning in Drenthe door de NAM en Vermilion in miljoen m3.

icoon Bodemgebruik

Bodemgebruik

Bodemgebruik
Trend
Het grootste oppervlak van de bodem in Drenthe wordt gebruikt voor landbouw. Ruim 71% van het bodemgebruik is agrarisch. Het areaal bos en natuur is ruim 16%.

Toelichting: De verdeling van het bodemgebruik in Drenthe in 2015.