icoon Aardbevingen

Aardbevingen

Aardbevingen

Toelichting: Aantal, locatie en de sterkte van aardbevingen in Drenthe.

icoon Bodemsanering

Bodemsanering

Bodemsanering

Toelichting: Het aantal spoedlocaties bodemsanering waarbij onderscheid is gemaakt in harde locaties (bodemsaneringslocaties met onaanvaardbare risico’s) en zachte locaties (bodemsaneringslocaties waar nog verder onderzoek nodig is).

icoon Fosfaatverzadiging

Fosfaatverzadiging

Fosfaat

Toelichting: Fosfaat bindt zich normaal gesproken aan bodemdeeltjes. Bij een fosfaatverzadigde bodem is de grond dusdanig opgeladen, dat het fosfaat zich niet meer bindt aan de bodemdeeltjes. Het fosfaat spoelt dan uit naar het grondwater. Fosfaatverzadiging is een probleem dat vooral speelt op kalkarme zandgronden. De verzadiging is veroorzaakt door de grote hoeveelheden dierlijke mest die sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw in de zandgebieden op landbouwgronden zijn toegepast.

icoon Gaswinning

Gaswinning

Gaswinning (productiecijfers)

Toelichting: Gaswinning in Drenthe door de NAM en Vermilion in miljoen m3.

icoon Bodemgebruik

Bodemgebruik

Bodemgebruik

Toelichting: De verdeling van het bodemgebruik in Drenthe.