Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

Wonen & demografie

Levensloopbestendig wonen

icoon Aantal inwoners 55+ / 75+

Aantal inwoners 55+ / 75+

Aantalinwoners 55+75
Trend
vanwege ouderdom ontstaan er woon- en zorgvragen onder de groep 55- en 75-plussers. Zij doen een beroep op sociale voorzieningen zoals ouderen- en zorgcomplexen. Het aantal 55+'ers neemt tot 2030 toe en het aantal 75+ers zal meer dan verdubbelen in Drenthe.
Drenthe - Nederland
Het aantal 75+'ers ten opzichte van het aantal 55+'ers is voor zowel Drenthe als Nederland nagenoeg gelijk. In de toekomst zullen er naar verwachting relatief wat meer 75+'ers in Drenthe wonen.
Toekomst
De vraag om langer zelfstandig thuis te blijven wonen zal tot ongeveer 2030 toenemen. Met de groei van het aantal 75+'ers zal ook de zorgvraag nog fors toenemen.

Toelichting: Het aantal 55+'ers en 75+'ers per gemeente, in Drenthe en in Nederland.

icoon thuiswonen & thuiszorg

Thuiszorg

langer thuiswonen, thuiszorg
Trend
Het percentage mensen dat gebruik maakt van wijkverpleging verschilt per Drentse gemeente, het percentage ligt tussen de 3,38% in Assen en de 5,02% in Emmen. De cijfers zijn een momentopname uit 2017 en geven geen ontwikkeling weer.
Drenthe - Nederland
In grootstedelijke gebieden maken mensen relatief minder gebruik van wijkverpleging dan in landelijke gebieden. Daarnaast ligt het percentage mensen dat gebruik maakt van wijkverpleging hoger in grensgebieden. De gemiddelde leeftijd van mensen die gebruik maken van wijkverpleging is 75 jaar (74 voor mannen en 76 voor vrouwen). Het is dus aannemelijk dat in sterk vergrijsde gemeenten relatief meer mensen gebruik maken van wijkverpleging.
Toekomst
De gemiddelde leeftijd van mensen die gebruik maken van wijkverpleging is 75. Tenzij deze gemiddelde leeftijd daalt, is het aannemelijk dat het percentage mensen dat gebruik maakt van wijkverpleging zal toenemen tezamen met de vergrijzing. Andere variabelen, zoals de impact van vitaliteit op de vraag naar wijkverpleging, zijn echter niet onderzocht. Een andere onduidelijke factor is het rijksbeleid op lange termijn, dit kan ook invloed hebben op het gebruik van wijkverpleging. Dat vitaliteit een rol zou kunnen spelen is niet geheel onwaarschijnlijk. De relatie tussen vergrijzing en beroep op wijkverpleging is niet in alle gevallen hetzelfde. Zo wonen in Aa en Hunze meer 65+'ers dan in Emmen, maar maken in Emmen relatief meer mensen gebruik van wijkverpleging.

Toelichting: Per gemeente het percentage mensen dat gebruik maakt van thuiszorg.