Wonen & demografie

Levensloopbestendig wonen

icoon Aantal inwoners 55+ / 75+

Aantal inwoners 55+ / 75+

Aantalinwoners 55+75

Toelichting: Het aantal 55+'ers en 75+'ers per gemeente, in Drenthe en in Nederland.

icoon thuiswonen & thuiszorg

Thuiszorg

langer thuiswonen, thuiszorg
Drenthe - Nederland
In grootstedelijke gebieden maken mensen relatief minder gebruik van wijkverpleging dan in landelijke gebieden. Daarnaast ligt het percentage mensen dat gebruik maakt van wijkverpleging hoger in grensgebieden. De gemiddelde leeftijd van mensen die gebruik maken van wijkverpleging is 75 jaar (74 voor mannen en 76 voor vrouwen). Het is dus aannemelijk dat in sterk vergrijsde gemeenten relatief meer mensen gebruik maken van wijkverpleging.

Toelichting: Per gemeente het percentage mensen dat gebruik maakt van thuiszorg.