icoon Asbest

Asbest

Asbestdaken

Toelichting: Het cirkeldiagram geeft aan welk deel van het totaal aantal daken waarschijnlijk asbest bevat, asbest is aangetoond, gesaneerd en waarschijnlijk asbestvrij is.

icoon Fijnstof

Fijnstof

Fijnstof (PM2,5 en PM10)

Toelichting: De concentratie fijnstof in de lucht in Drenthe en Nederland. Er is onderscheid gemaakt naar stofdeeltjes <10 micrometer (PM10) en stofdeeltjes <2,5 micrometer (PM2,5). Verkeer, industrie en landbouw zijn belangrijke bronnen van fijnstof.

icoon Geluidbelasting

Geluidbelasting

Geluidbelasting

Toelichting: Geluidscontouren langs de provinciale wegen in Drenthe.

icoon Hemelhelderheid

Hemelhelderheid

Hemelhelderheid

Toelichting: Kaart met de hemelhelderheid in Drenthe. Hoe helderder de hemel, des te hoger het getal in candela per vierkante meter en hoe meer licht er van de hemel komt. In een gebied zonder lampen in de directe omgeving, bepaalt de hemelhelderheid de mate van duisternis. (Bron: Duisternis onderzoek Drenthe, Sotto le Stelle 2017)

icoon Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Toelichting: De concentratie stikstofdioxide in de lucht in microgram/ m3. Verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen van stikstofdioxide.