Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Asbest

Asbest

Asbestdaken
Trend
Het aantal en oppervlak asbestsaneringen per jaar vertoont sinds 2016 een stijgende lijn. Van de totale asbestopgave is reeds 22,4 % gesaneerd.

Toelichting: In de grafieken is het gesaneerd oppervlak en het aantal saneringen per jaar sinds 2016 weergegeven. Het cirkeldiagram geeft aan welk deel van de asbestopgave reeds is gesaneerd.

icoon Fijnstof

Fijnstof

Fijnstof (PM2,5 en PM10)
Trend
De concentratie fijnstof in de lucht neemt gestaag af.
Drenthe - Nederland
De concentratie fijnstof in de lucht ligt in Drenthe lager dan in Nederland.
Toekomst
De daling blijft zich ook in de toekomst voortzetten. Hierbij zal de concentratie fijnstof in Drenthe onder het landelijke niveau blijven liggen.

Toelichting: De concentratie fijnstof in de lucht in Drenthe en Nederland. Er is onderscheid gemaakt naar stofdeeltjes <10 micrometer (PM10) en stofdeeltjes <2,5 micrometer (PM2,5). Verkeer, industrie en landbouw zijn belangrijke bronnen van fijnstof.

icoon Geluidbelasting

Geluidbelasting

Geluidbelasting

Toelichting: Geluidscontouren langs de provinciale wegen in Drenthe.

icoon Hemelhelderheid

Hemelhelderheid

Hemelhelderheid

Toelichting: Kaart met de hemelhelderheid in Drenthe. Hoe helderder de hemel, des te hoger het getal in candela per vierkante meter en hoe meer licht er van de hemel komt. In een gebied zonder lampen in de directe omgeving, bepaalt de hemelhelderheid de mate van duisternis. (Bron: Duisternis onderzoek Drenthe, Sotto le Stelle 2017)

icoon Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide
Trend
De concentratie stikstofdioxide in de lucht is sinds 2010 gedaald.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is de concentratie stikstofdioxide een stuk lager dan het gemiddelde van Nederland.
Toekomst
Naar verwachting daalt de concentratie stikstofdioxide de komende jaren nog verder.

Toelichting: De concentratie stikstofdioxide in de lucht in microgram/ m3. Verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen van stikstofdioxide.