icoon Biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven

Toelichting: Het aantal biologische landbouwbedrijven in Drenthe sinds 2015.

icoon Dierlijke mest

Dierlijke mestproductie

Dierlijke mest; productie

Toelichting: Productie van dierlijke mest in Drenthe.

icoon Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplannen

Toelichting: Het aantal plannen op het gebied van duurzame melkveehouderij in Drenthe. Voor meer informatie zie www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

icoon Organische stof

Organische stof

Organische stof

Toelichting: De hoeveelheid organische stof bij verschillende categorieën. Een categorie is een combinatie van bodemgebruik, bodemtype en grondwaterstand.