Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven

Biologische landbouwbedrijven
Trend
Het aantal biologische landbouwbedrijven in Drenthe is gering en neemt heel langzaam toe. In 2015 waren er 125 biologische landbouwbedrijven. In 2019 is het aantal gegroeid naar 167. Het aandeel biologische landbouwbedrijven in het totale aantal landbouwbedrijven is 3.7 % in 2019.
Drenthe - Nederland
De trend in Drenthe is vergelijkbaar met de trend in Nederland.

Toelichting: Het aantal biologische landbouwbedrijven in Drenthe sinds 2010.

icoon Dierlijke mest

Dierlijke mestproductie

Dierlijke mest; productie
Trend
De productie van dierlijke mest in Drenthe daalt vanaf 1990 maar begint in 2007 weer te stijgen. Na een daling in 2017-2018 neemt in 2019 de productie weer toe. 90 % van de mestproductie in Drenthe is rundveemest.

Toelichting: Productie van dierlijke mest in Drenthe.

icoon Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplannen

Duurzaamheidsplannen
Trend
Het aantal duurzaamheidsplannen in Drenthe is enorm gestegen, van 12 in 2017 naar 200 in 2019.

Toelichting: Het aantal plannen op het gebied van duurzame melkveehouderij in Drenthe. Voor meer informatie zie www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl

icoon Organische stof

Organische stof

Organische stof
Trend
Het grootste percentage van de landbouwgronden bestaat uit bouwland en grasland op droge podzolgrond. Deze twee categorieën bevatten de laagste hoeveelheid organische stof. Het gehalte aan organische stof neemt af.

Toelichting: De hoeveelheid organische stof bij verschillende categorieën. Een categorie is een combinatie van bodemgebruik, bodemtype en grondwaterstand.