icoon Arbeidsparticipatie

Bruto en netto arbeidsparticipatie

Netto arbeidsparticipatie

Toelichting: Bruto arbeidsparticipatie: het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking). Netto arbeidsparticipatie: het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

icoon Beroepsbevolking

Omvang beroepsbevolking

Omvang beroepsbevolking

Toelichting: De beroepsbevolking omvat alle personen van 15 tot 75 jaar die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

icoon Beroepsbevolking naar opleidingsniveau

Beroepsbevolking naar opleidingsniveau

beroepsbevolking naar opleidingsniveau

Toelichting: Aandeel laag-, middelbaar- en hoogopgeleiden in de totale beroepsbevolking. Het CBS definieert een ‘laag opleidingsniveau’ als het gehele basisonderwijs en de eerste fase van het voortgezet onderwijs: lbo/vbo/vmbo, mulo/mavo, de eerste 3 leerjaren van havo/vwo en het laagste niveau van het beroepsonderwijs. Een ‘middelbaar opleidingsniveau’ is de tweede fase van het voortgezet onderwijs: bovenbouw havo/vwo en opleidingen vergelijkbaar met mbo 2, 3 en 4. Een ‘hoog opleidingsniveau’ staat gelijk aan een hbo- en een universitaire opleiding.

icoon Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

werkgelegenheid

Toelichting: Het aantal banen (inclusief uitzendkrachten) en jaarlijkse procentuele toe- of afname per sector en per gemeente


icoon Werkloosheid

Werkloosheid

werkloosheid (werkloze beroepsbevolking)

Toelichting: Het werkloosheidspercentage is het percentage van de beroepsbevolking dat werkloos is.