icoon Dementie

Dementie

Dementie

Toelichting: Prognose aantal dementie-patiënten in Drenthe en per gemeente.

icoon Alcohol

Gezondheidsrisico’s

gezondheidsrisico's

Toelichting: De Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen wordt eens in de vier jaar uitgevoerd en levert informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder woonachtig in particuliere huishoudens. De grafiek toont uitkomsten van de Gezondheidsmonitor van 2022.

icoon Gezond bewegen

Gezond bewegen

gezond bewegen

Toelichting: Per wijk is het percentage inwoners weergegeven wat voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Hoe roder de kleur, hoe lager het percentage inwoners is dat voldoende beweegt. De norm voor gezond bewegen voor volwassenen houdt in dat men zich minstens 150 minuten per week, verspreid over meerdere dagen, matig intensief moet inspannen. Voorbeelden hiervan zijn wandelen en fietsen. Daarnaast dient men minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen. Voor ouderen geldt dat zij ook balansoefeningen moeten doen.

icoon Kanker

Kanker

Kanker

Toelichting: In de Nederlandse Kankeratlas is de impact te zien van kanker per regio in Nederland. Deze interactieve digitale atlas toont patronen van hoe vaak bepaalde kankersoorten voorkomen (incidentie), gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de diagnose kanker kregen. Dit is in kaart gebracht voor de 24 meest voorkomende kankers in Nederland en voor al deze kankersoorten samen.

icoon Sportparticipatie

Sportparticipatie

sportparticipatie

Toelichting: Het percentage leden van een sportvereniging per leeftijdsklasse per gemeente.

icoon Vaccinaties

Vaccinaties

Vaccinaties

Toelichting: Percentage vaccinaties per Drentse gemeente en Nederland voor de leeftijdsgroepen zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en adolescenten. Gemeente Noordenveld wijkt sterk af, dit wordt veroorzaakt door de opvangcentra van asielzoekers in deze gemeente.

icoon Voedselbanken

Voedselbanken

Voedselbanken

Toelichting: In Drenthe zijn vier voedselbanken actief. Samen verstrekken ze voedselpakketten, iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten. Mensen die gebruik willen maken van de voedselbank moeten voldoen aan een norm. Zo mag een vier-persoonshuishouden per maand niet meer te besteden hebben dan 470 euro. Dit is het totale netto-inkomen verminderd met de vaste lasten. Dit bedrag is dus beschikbaar voor eten, drinken en kleding, voor een één-persoonshuishouden is het maximum bedrag 215 euro.