Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Dementie

Dementie

Dementie
Toekomst
Volgens prognose zal het aantal dementie-patiënten in 2050 ruim zijn verdubbeld ten opzichte van 2018.

Toelichting: Prognose aantal dementie-patiënten in Drenthe en per gemeente.

icoon Alcohol

Gezondheidsrisico’s

gezondheidsrisico's
Trend
Het grootste gezondheidsrisico in Drenthe is overgewicht, gevolgd door obesitas en zwaar drinken. Overgewicht en obesitas komt het meeste voor in Zuidoost-Drenthe.

Toelichting: Gezondheidsrisico's in Drenthe op buurtniveau. Hoe roder de kleur, hoe groter het risico.

icoon Gezond bewegen

Gezond bewegen

gezond bewegen
Trend
In Zuidoost-Drenthe zijn er de meeste buurten waarin een groot percentage van de bevolking niet voldoet aan de norm voor gezond bewegen.

Toelichting: Per buurt is het percentage inwoners weergegeven wat voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Hoe roder de kleur, hoe lager het percentage inwoners is dat voldoende beweegt. De norm voor gezond bewegen voor volwassenen houdt in dat men zich minstens 150 minuten per week, verspreid over meerdere dagen, matig intensief moet inspannen. Voorbeelden hiervan zijn wandelen en fietsen. Daarnaast dient men minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen. Voor ouderen geldt dat zij ook balansoefeningen moeten doen. Kinderen van 4 tot 18 jaar moeten zich minstens elke dag een uur matig intensief inspannen. Daarnaast moeten zij minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten ondernemen. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat veel zitten voorkomen moet worden.

icoon Sportparticipatie

Sportparticipatie

sportparticipatie
Trend
Het grootste aantal leden van sportverenigingen kent een leeftijd van 10 tot 25 jaar, gevolgd door leden in de leeftijd van 25 tot 45 jaar. Vanaf 45 jaar daalt het aantal mensen dat lid is verder naarmate de leeftijd stijgt.

Toelichting: Het percentage leden van een sportvereniging per leeftijdsklasse per gemeente.

icoon Vaccinaties

Vaccinaties

Vaccinaties
Trend
Het aantal kinderen dat gevaccineerd wordt neemt licht af. Gemeente Noordenveld wijkt sterk af, dit wordt veroorzaakt door de opvangcentra van asielzoekers in deze gemeente.

Toelichting: Percentage vaccinaties per Drentse gemeente en Nederland voor de leeftijdsgroepen zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en adolescenten.

icoon Voedselbanken

Voedselbanken

Voedselbanken
Trend
Het gebruik van de Drentse voedselbanken neemt af. Uitzondering hierop is de voedselbank Hart van Drenthe. Er wordt een toename van het gebruik geconstateerd door kwetsbare groepen, zoals alleenstaande moeders.
Drenthe - Nederland
Volgens de koepel van Nederlandse voedselbanken delen jaarlijks zo'n 12.000 vrijwilligers één of meer keer per week voedsel uit aan ongeveer 140.000 Nederlanders vanuit ca. 170 lokale voedselbanken. Het percentage Drentse gebruikers is 2,5%. In Nederland ligt dit percentage op 2,8%. Relatief wordt er in Drenthe dus minder gebruik gemaakt van de voedselbank dan elders in het land.
Toekomst
De voedselbanken slagen er steeds beter in om met bedrijven en ondernemers afspraken te maken over de levering van voedsel dat voorbij de THT-datum is, maar in principe nog prima gegeten kan worden. Het gebruik van de voedselbanken hangt sterk samen met de economische ontwikkeling en werkloosheid.

Toelichting: In Drenthe zijn vier voedselbanken actief. Samen verstrekken ze voedselpakketten, iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten. Mensen die gebruik willen maken van de voedselbank moeten voldoen aan een norm. Zo mag een vier-persoonshuishouden per maand niet meer te besteden hebben dan 470 euro. Dit is het totale netto-inkomen verminderd met de vaste lasten. Dit bedrag is dus beschikbaar voor eten, drinken en kleding, voor een één-persoonshuishouden is het maximum bedrag 215 euro.