icoon Dementie

Dementie

Dementie

Toelichting: Prognose aantal dementie-patiënten in Drenthe en per gemeente.

icoon Alcohol

Gezondheidsrisico’s

gezondheidsrisico's

Toelichting: Gezondheidsrisico's in Drenthe op buurtniveau. Hoe roder de kleur, hoe groter het risico. Het grootste gezondheidsrisico in Drenthe is overgewicht, gevolgd door obesitas en zwaar drinken. Overgewicht en obesitas komt het meeste voor in Zuidoost-Drenthe.

icoon Gezond bewegen

Gezond bewegen

gezond bewegen

Toelichting: Per buurt is het percentage inwoners weergegeven wat voldoet aan de norm voor gezond bewegen. Hoe roder de kleur, hoe lager het percentage inwoners is dat voldoende beweegt. De norm voor gezond bewegen voor volwassenen houdt in dat men zich minstens 150 minuten per week, verspreid over meerdere dagen, matig intensief moet inspannen. Voorbeelden hiervan zijn wandelen en fietsen. Daarnaast dient men minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten te ondernemen. Voor ouderen geldt dat zij ook balansoefeningen moeten doen. Kinderen van 4 tot 18 jaar moeten zich minstens elke dag een uur matig intensief inspannen. Daarnaast moeten zij minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten ondernemen. Voor alle bevolkingsgroepen geldt dat veel zitten voorkomen moet worden.

icoon Sportparticipatie

Sportparticipatie

sportparticipatie

Toelichting: Het percentage leden van een sportvereniging per leeftijdsklasse per gemeente.

icoon Vaccinaties

Vaccinaties

Vaccinaties

Toelichting: Percentage vaccinaties per Drentse gemeente en Nederland voor de leeftijdsgroepen zuigelingen, kleuters, schoolkinderen en adolescenten. Gemeente Noordenveld wijkt sterk af, dit wordt veroorzaakt door de opvangcentra van asielzoekers in deze gemeente.

icoon Voedselbanken

Voedselbanken

Voedselbanken

Toelichting: In Drenthe zijn vier voedselbanken actief. Samen verstrekken ze voedselpakketten, iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten. Mensen die gebruik willen maken van de voedselbank moeten voldoen aan een norm. Zo mag een vier-persoonshuishouden per maand niet meer te besteden hebben dan 470 euro. Dit is het totale netto-inkomen verminderd met de vaste lasten. Dit bedrag is dus beschikbaar voor eten, drinken en kleding, voor een één-persoonshuishouden is het maximum bedrag 215 euro.