Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Hernieuwbare energie percentage

Percentage hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie (%)
Trend
Het percentage hernieuwbare energie vertoont over het algemeen een stijgende lijn. In 2013 en 2017 is er echter een daling van het percentage hernieuwbare energie. In 2017 bedraagt het percentage hernieuwbare energie in Drenthe 7.7%. Bij de gemeenten is er een groot verschil in het percentage hernieuwbare energie. Uitschieter is de gemeente Midden-Drenthe, daar is het percentage hernieuwbare energie ruim 20%. Afvalverwerkingsbedrijf Attero ligt in de gemeente Midden-Drenthe en levert veel hernieuwbare energie.

Toelichting: Percentage hernieuwbare energie in Drenthe en per gemeente.

icoon Hernieuwbare energie Zon en wind

Zon en wind

Zon en wind
Trend
De opwekking van zonne-energie zit in Drenthe en in alle gemeenten in de lift. Windenergie wordt alleen in de gemeenten Coevorden en Meppel opgewekt. De hoeveelheid windenergie is beduidend lager dan zonne-energie en is in de laatste jaren ongeveer gelijk gebleven.

Toelichting: Hoeveelheid electriciteit uit zon en wind in Drenthe en per gemeente in megajoule (MJ) per inwoner.

icoon Hernieuwbare energie Energiedrager

Energiedrager

Hernieuwbare energie per energiedrager
Trend
In Drenthe is warmte de grootste energiedrager voor hernieuwbare energie, gevolgd door elektriciteit. Biobrandstof levert de minste hernieuwbare energie op.

Toelichting: Hernieuwbare energie per energiedrager. De energiedragers zijn warmte, elektriciteit en biobrandstoffen.

icoon Hernieuwbare energie Projecten

Projecten

Projecten hernieuwbare energie
Trend
In Drenthe hebben veel grootschalige projecten om zonne- en windenergie op te wekken een vergunning gekregen. De transportcapaciteit ontbreekt bij veel hoofdstations.

Toelichting: Kaart met grootschalige Drentse projecten om zonne- en windenergie op te wekken.