icoon Hernieuwbare energie percentage

Percentage hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie (%)

Toelichting: Percentage hernieuwbare energie in Drenthe en per gemeente.

icoon Hernieuwbare energie Zon en wind

Zon en wind

Zon en wind

Toelichting: Hoeveelheid electriciteit uit zon en wind in Drenthe en per gemeente in megajoule (MJ) per inwoner.

icoon Hernieuwbare energie Energiedrager

Energiedrager

Hernieuwbare energie per energiedrager

Toelichting: Hernieuwbare energie per energiedrager. De energiedragers zijn warmte, elektriciteit en biobrandstoffen.

icoon Hernieuwbare energie Projecten

Projecten

Projecten hernieuwbare energie

Toelichting: Kaart met grootschalige Drentse projecten om zonne- en windenergie op te wekken. Voor zon op dak worden alleen grote daken meegenomen (> 15 kWp). Het geeft de situatie weer van de meting van december 2023.