Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Breedband

Breedband

Breedband

Toelichting: Fasering van de breedbandinitiatieven in Drenthe (2018).

icoon Eenzaamheid

Eenzaamheid

eenzaamheid
Trend
In de leeftijdsklasse 19-64 jaar komt de meeste eenzaamheid voor bij mensen die woonachtig zijn in de stad, met name de steden Assen, Hoogeveen en Meppel scoren hoog. In de leeftijdsklasse 65 jaar en ouder springt Coevorden eruit, daarna volgt Meppel en Emmen. De verschillen tussen de percentages eenzame mensen in de Drentse gemeenten zijn niet groot, er is ook geen duidelijk onderscheid tussen landelijke en stedelijke gemeenten.

Toelichting: Het percentage eenzaamheid, opgesplitst in 3 klassen: matig, ernstig en zeer ernstig. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdsklasse 19-64 jaar en 65 jaar en ouder. De cijfers zijn van 2018 en per gemeente weergegeven.

icoon Leefbaarheid

Leefbaarheid

leefbaarheidsmonitor
Trend
De waardering voor de leefbaarheid in de eigen woonomgeving is licht toegenomen.

Toelichting: De waardering van de ervaren leefbaarheid in de eigen woonomgeving.

icoon Leefbaarometer

Leefbaarometer

Leefbaarometer
Trend
Sinds 2002 lijkt de leefbaarheid in Drenthe steeds beter gewaardeerd te worden. Waar de regio's Zuidoost- en midden Drenthe eerder nog laag scoorden, is dit de laatste jaren gegroeid en op het niveau van de rest van Drenthe gekomen. De steden scoren steeds slechter in vergelijking met de buitengebieden: wonen en leven buiten de steden wordt beter gewaardeerd.
Drenthe - Nederland
Vergeleken met Nederland scoort Drenthe altijd relatief goed op de leefbarometer, met name vanwege de ruimte en het groen in de leefomgeving. In Nederland zijn het vooral de wijken en buurten in de Randstad waar de leefbaarheid onder druk staat.
Toekomst
In sociaal-economische zin worden de verschillen in Drenthe groter. Dit is nog niet direct terug te zien in de ontwikkeling, die juist een steeds positievere waardering laat zien. Het is daarom nog niet te zeggen hoe de toekomstige ontwikkeling er naar verwachting uitziet.

Toelichting: De leefbaarometer bestaat uit één score gebaseerd op 100 indicatoren die samen iets zeggen over de woonomgeving en wordt om de twee jaar geactualiseerd. In buitengebieden kunnen soms extreme waarden voorkomen omdat deze gebaseerd zijn op een beperkt aantal indicatoren of waarnemingen. Hoe hoger de score, hoe hoger de waardering voor de leefbaarheid.

icoon Tevredenheid buurt

Tevredenheid met de buurt

tevredenheid buurt
Trend
Het percentage inwoners dat tevreden is met de eigen buurt vertoont lichte schommelingen. Van 2012 tot 2015 is in alle regio's van Drenthe, provincie Drenthe en Nederland het percentage tevreden inwoners gedaald. In Drenthe scoort de regio Noord-Drenthe het hoogst en Zuidoost-Drenthe het laagst.
Drenthe - Nederland
De tevredenheid met de eigen buurt is in Drenthe hoger dan in Nederland. Alleen Zuidoost-Drenthe schiet in 2014 net onder de landelijke score.

Toelichting: Percentage inwoners wat tevreden is met de eigen buurt. De cijfers zijn per regio van Drenthe, voor Drenthe als provincie en Nederland.