icoon Eenzaamheid

Eenzaamheid

eenzaamheid

Toelichting: Het percentage eenzaamheid, opgesplitst in 3 klassen: matig, ernstig en zeer ernstig. Er is onderscheid gemaakt in de leeftijdsklasse 19-64 jaar en 65 jaar en ouder. De cijfers zijn van 2018 en per gemeente weergegeven.

icoon Leefbaarheid

Leefbaarheid

leefbaarheidsmonitor

Toelichting: De waardering van de ervaren leefbaarheid in de eigen woonomgeving.

icoon Leefbaarometer

Leefbaarometer

Leefbaarometer

Toelichting: De leefbaarometer bestaat uit één score gebaseerd op 100 indicatoren die samen iets zeggen over de woonomgeving en wordt om de twee jaar geactualiseerd. In buitengebieden kunnen soms extreme waarden voorkomen omdat deze gebaseerd zijn op een beperkt aantal indicatoren of waarnemingen. Hoe hoger de score, hoe hoger de waardering voor de leefbaarheid.

icoon Tevredenheid buurt

Tevredenheid met de buurt

tevredenheid woonomgeving

Toelichting: Percentage inwoners wat tevreden is met de eigen woonomgeving. De cijfers zijn per regio van Drenthe, voor Drenthe als provincie en Nederland.