Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Leegstand woningen

Leegstand woningen

Leegstand
Trend
Het aantal leegstaande woningen neemt in de meeste gemeenten af. Het hoogste aantal leegstaande woningen staat in de gemeente Emmen.

Toelichting: Aantal leegstaande woningen in Drenthe en per gemeente.

icoon WOZ/verkoopprijs naar segment

Verkoopprijs

WOZ
Trend
Tussen 2008 en 2013 is de gemiddelde verkoopprijs gedaald, met name tussen 2008 en 2009 en 2011 en 2013. Sinds 2013 is de gemiddelde verkoopprijs gestegen.
Drenthe - Nederland
De Drentse en landelijk verkoopprijstrends lijken op elkaar. Dalingen en stijgingen hebben in dezelfde jaren plaats gevonden. Het verschil zit in de prijs. De gemiddelde verkoopprijs ligt landelijk gemiddeld consequent hoger dan de gemiddelde verkoopprijs in Drenthe.
Toekomst
Afgaande op de afgelopen zes jaar zal de gemiddelde verkoopprijs blijven stijgen. De economisch crisis van 2008 laat echter zien dat deze trend ook kan veranderen.

Toelichting: De gemiddelde verkoopprijs per jaar, per gemeente.