icoon Stikstof

Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Toelichting: Landelijke stikstofdepositiekaarten van 2019 tot en met 2021. Druk op het lagen-icoontje om een ander jaar te selecteren.

icoon Areaal natuurnetwerk

Ammoniak

Meetnet ammoniak Nederland (link opnemen)

Toelichting: De ammoniakconcentratie in de lucht in de grotere Natura 2000 gebieden.

icoon Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Toelichting: De concentratie stikstofdioxide in de lucht in microgram/ m3. Verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen van stikstofdioxide.

icoon Areaal natuurnetwerk

Korstmossen (NIW)

Korstmossen (NIW)

Toelichting: De groei van verschillende soorten korstmossen op bomen is een graadmeter voor de luchtkwaliteit en een afspiegeling van ammoniakconcentratie. Deze afspiegeling heeft een vertraging van circa acht jaar. Hoe meer ammoniak minnende soorten op bomen groeien hoe meer ammoniak in de lucht dit indiceert. De NIWt is een weergave van de ammoniakminnende soorten op horizontale takken van bomen. Dit geeft een indicatie van de depositie van ammoniak die via regen in de natuur terecht komt.