Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Stikstof

Stikstofdepositie

Stikstofdepositie

Toelichting: Landelijke stikstofdepositiekaarten van 2015 tot en met 2018.

icoon Stikstof

Stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden

Stikstofdepositie N2000

Toelichting: Stikstofdepositie op Natura 2000 gebieden in Drenthe.

icoon Areaal natuurnetwerk

Ammoniak

Meetnet ammoniak Nederland (link opnemen)
Trend
De resultaten van het Meetnet Ammoniak Nederland laten zien dat er in alle Natura 2000 gebieden een gemiddelde stijging van de luchtconcentratie plaatsvindt sinds 2010. Met name 2018 vertoont in alle gebieden een sterke stijging.

Toelichting: De ammoniakconcentratie in de lucht in de grotere Natura 2000 gebieden.

icoon Stikstofdioxide

Stikstofdioxide

Stikstofdioxide
Trend
De concentratie stikstofdioxide in de lucht is sinds 2010 gedaald.
Drenthe - Nederland
In Drenthe is de concentratie stikstofdioxide een stuk lager dan het gemiddelde van Nederland.
Toekomst
Naar verwachting daalt de concentratie stikstofdioxide de komende jaren nog verder.

Toelichting: De concentratie stikstofdioxide in de lucht in microgram/ m3. Verkeer en industrie zijn de belangrijkste bronnen van stikstofdioxide.

icoon Areaal natuurnetwerk

Korstmossen (NIW)

Korstmossen (NIW)
Trend
De hoeveelheid ammoniakminnaars per meetpunt laat een op- en neergaande curve met een maximum bij 1998 zien. Na een stijging tot 1998 is er een daling die parallel komt aan waarden vanaf de start van de meting, wat sinds 1998 een daling indiceert in de ammoniakconcentratie.

Toelichting: De groei van verschillende soorten korstmossen op bomen is een graadmeter voor de luchtkwaliteit en een afspiegeling van ammoniakconcentratie. Deze afspiegeling heeft een vertraging van circa acht jaar. Hoe meer ammoniak minnende soorten op bomen groeien hoe meer ammoniak in de lucht dit indiceert.