Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Meteorologische gegevens

Meteorologische gegevens

meteorologische gegevens

Toelichting: In deze tabel worden diverse meteorologische gegevens van Nederland weergegeven.

icoon Korstmossen

Korstmossen

Korstmossen
Trend
De soortensamenstelling van de korstmossen in Drenthe verschuift van de koelere soorten naar de warme en tropische soorten. Sinds 1991 stijgen de warm-gematigde soorten, na 1998 stegen ook de tropische soorten. Het aantal koel-gematigde en noordelijke soorten neemt sinds 1991 af.

Toelichting: Soortensamenstelling van korstmossen in Drenthe, onderverdeeld in tropisch, warm-gematigd, koel-gematigd en noordelijk.