icoon Meteorologische gegevens

Meteorologische gegevens

meteorologische gegevens

Toelichting: In deze tabel worden diverse meteorologische gegevens van Nederland weergegeven.

icoon Korstmossen

Korstmossen

Korstmossen

Toelichting: Soortensamenstelling van korstmossen in Drenthe, onderverdeeld in tropisch, warm-gematigd, koel-gematigd en noordelijk.