Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Samenstelling winkelgebieden incl. leegstand

Samenstelling winkelgebieden incl. leegstand

samenstelling winkelgebieden incl. leegstand

Toelichting: Leegstand per gemeente waarbij onderscheid is gemaakt naar de duur van de leegstand. Aanvang/frictie is maximaal 1 jaar, langdurig is 1-3 jaar en structureel is langer dan 3 jaar leegstand.

Leegstand per type

Toelichting: Winkeloppervlak inclusief leegstand per gemeente.

Leegstand Fluctuatie en Saldo

Toelichting: De verandering in het aantal winkelpanden per gemeente tussen 2016 tot 2020.

icoon Starters

Startende bedrijven

starters
Trend
Het aandeel starters in Drenthe schommelt rond de 9%. In de periode 2011-2017 is sprake van een lichte daling, sinds 2018 neemt het aandeel weer toe.
Drenthe - Nederland
Drenthe heeft relatief minder startende bedrijven dan Nederland. Startende ondernemers zijn over het algemeen wat jonger en zijn vooral te vinden in de grote steden en de dienstverlenende sector. Drie factoren die in Drenthe zijn ondervertegenwoordigd.

Toelichting: Het aandeel startende bedrijven in het totaal aantal bedrijven (hoofdvestigingen).