Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Archeologische depot

Archeologisch depot

Archeologie depot

Toelichting: Het aantal Drentse vondsten die jaarlijks in het depot terecht komen. Naast de vondsten uit archeologisch onderzoek worden er ook door amateurarcheologen en musea regelmatig vondsten aan het depot overgedragen. Op deze manier worden de vondsten toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en andere geïnteresseerden.

icoon Archeologische vindplaatsen

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Toelichting: Aantal en vormen van archeologisch onderzoek in de gemeenten in Drenthe. Over het algemeen start een onderzoek met een bureauonderzoek waarbij alle waarden en verwachtingen voor het gebied in kaart worden gebracht. Vervolgens zijn er verschillende soorten veldonderzoek mogelijk (boringen, sleuven). Als blijkt dat er een behoudenswaardige vindplaats is, dan wordt deze indien mogelijk met een opgraving veilig gesteld.

icoon Bezoekers evenementen

Bezoekers evenementen

Bezoekersaantallen evenementen (voor zover mogelijk)

Toelichting: Het aantal voorstellingen en het aantal bezoekers per evenement.

icoon Bezoekers musea

Bezoekers musea

Bezoekersaantallen musea in Drenthe

Toelichting: Het aantal bezoekers van musea in Drenthe.

icoon Instellingen met subsidie

Instellingen met subsidie

Gesubsidieerde instellingen

Toelichting: Verdeling van subsidie onder culturele instellingen in Drenthe in 2020/2021.

icoon Monumenten

Monumenten

Monumentenlijst

Toelichting: Overzichtskaart van monumenten in Drenthe (januari 2021).