icoon Archeologische vindplaatsen

Archeologisch onderzoek

Archeologisch onderzoek

Toelichting: Aantal en vormen van archeologisch onderzoek in de gemeenten in Drenthe. Over het algemeen start een onderzoek met een bureauonderzoek, al dan niet aangevuld met boringen waarbij de waarden en verwachtingen voor het gebied in kaart worden gebracht. Als er sprake is van een vindplaats of een hoge kans hierop volgt vaak eerst onderzoek met proefsleuven of boringen om de locatie beter te onderzoeken en te waarderen. Als er sprake is van een behoudens waardige vindplaats, blijft deze idealiter in de bodem bewaard. Als planaanpassing niet mogelijk is, worden archeologische resten veiliggesteld door een opgraving of begeleiding.

icoon Bezoekers evenementen

Bezoekers evenementen

Bezoekersaantallen evenementen (voor zover mogelijk)

Toelichting: Het aantal voorstellingen en het aantal bezoekers per evenement.

icoon Bezoekers musea

Bezoekers musea

Bezoekersaantallen musea in Drenthe

Toelichting: Het aantal bezoekers van musea in Drenthe.

icoon Instellingen met subsidie

Instellingen met subsidie

Gesubsidieerde instellingen

Toelichting: Verdeling van subsidie onder culturele instellingen in Drenthe.

icoon Monumenten

Monumenten

Monumentenlijst

Toelichting: Overzichtskaart van monumenten in Drenthe (juni 2024).