Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon Energielabels

Energielabels

Energielabels
Trend
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een woning is. Daarbij geldt dat A het beste is. Voor alle soorten woningen geldt dat hoe moderner een woning is, des te beter het energielabel. De meeste woningen zijn gebouwd in de jaren '70 - '80. Sinds de jaren '90 worden er bijna geen woningen met energielabel lager dan C gebouwd.
Drenthe - Nederland
Vergeleken met Nederland heeft Drenthe relatief veel vrijstaande woningen. Veel van deze woningen zijn gebouwd in de periode voor de Tweede Wereldoorlog en hebben een slechter energielabel. Hier tegenover staat dat er minder energetisch slechte wooncomplexen in Drenthe staan.
Toekomst
Zowel bestaande als toekomstige woningen krijgen een beter energielabel door betere isolatie en bouwkundige verbeteringen.

Toelichting: Energielabels naar bouwjaar per gemeente en woningtype.

-->
icoon Energielabels naar eigenaar

Energielabels naar eigenaar

Energielabels naar eigenaar
icoon Energiegebruik

Energiegebruik naar woningtype

Energiegebruik naar woningtype
Trend
Zowel het gasverbruik als het elektriciteitsverbruik vertoont een dalende lijn. Vrijstaande woningen verbruiken verreweg het meest, appartementen het minst.
Drenthe - Nederland
Het verbruik per woningtype in Drenthe en in NL is vergelijkbaar, de cijfers liggen in Drenthe een fractie hoger.

Toelichting: Het gas- en elektriciteitsverbruik per woningtype in Drenthe en per gemeente.

-->
icoon Zonnepanelen

Zonnepanelen

Zonnepanelen

Toelichting: Het opgesteld vermogen van zonnepanelen per buurt in Drenthe.