Voor onze meest actuele cijfers over Corona, ga naar de pagina Corona en cijfers

icoon CO2 emissie

CO2 emissie

CO2 emissie
Trend
De CO2 -emissie in Drenthe vertoont tussen 2013 en 2016 een dalende trend. In 2017 is de emissie echter weer gestegen. Per gemeente wisselt de trend. In een aantal gemeenten stijgt de CO2 -emissie, maar in het merendeel vindt er een daling plaats.

Toelichting: CO2-emissie in kiloton (kton) in Drenthe en per gemeente.